Ale jak znaleźć psychologa?

psychoterapii Gestalt jest podejście holistyczne, które polega na ujmowaniu organizmu człowieka, jego ciała oraz psychiki, jako jednej całości. Psychoterapia

Ale jak znaleźć psychologa? psychoterapia-gestalt.pl

Charakterystyka terapii Gestalt

Jednym z głównych nurtów psychoterapeutycznych jest nurt humanistyczny, w ramach którego można wyróżnić psychoterapię Gestalt. Głównym założeniem psychoterapii Gestalt jest podejście holistyczne, które polega na ujmowaniu organizmu człowieka, jego ciała oraz psychiki, jako jednej całości. Psychoterapia