Chciałeś kiedyś sporządzić raport oddziaływania na środowisko ale nie wiesz jak sie za to zabrać?

zintegrowanej dokumentacji środowiskowej. Nasi klienci działają w różnych sektorach, w tym: produkcja, żywność i napoje, budownictwo

Chciałeś kiedyś sporządzić raport oddziaływania na środowisko ale nie wiesz jak sie za to zabrać? Sporządzanie raportów oddziaływania inwestycji na środowisko

Może również doradzić jak zmniejszyć negatywny

Oferujemy doradztwo w zakresie ochrony środowiska, outsourcingu środowiskowego, pozwoleń oraz zintegrowanej dokumentacji środowiskowej.

Nasi klienci działają w różnych sektorach, w tym: produkcja, żywność i napoje, budownictwo