Czy są nowe przepisy jak bhp?

dawcy należy zapewnienie pracownikom szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które będzie odpowiednio dobrane do rodzaju wykonywanej

Czy są nowe przepisy jak bhp? usługi bhp warszawa

Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Ukończenie odpowiedniego szkolenia BHP jest jednym z obowiązków wynikających bezpośrednio z Kodeksu Pracy. Do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie pracownikom szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które będzie odpowiednio dobrane do rodzaju wykonywanej