Czym jest CSS?

tworzenie sklepów prestashop tworzenie sklepów prestashop
Kaskadowe arkusze stylów (ang.
Cascading Style Sheets, w skrócie CSS) to język służący do opisu formy prezentacji (wyświetlania) stron WWW.
CSS został opracowany przez organizację W3C w 1996 r.

jako potomek języka DSSSL przeznaczony do używania w połączeniu z SGML-em.

Pierwszy szkic CSS z.