Istnieją trzy mechanizmy przenoszenia ciepła

wynajem nagrzewnic elektrycznych wynajem nagrzewnic elektrycznych
Ruch ciepła wymiennikach Istnieją trzy mechanizmy przenoszenia ciepła: przewodzenie - ruch ciepła bez ruchu masy (np.
przez ściankę wymiennika) konw.